Site Loader
Киев, Вознесенский спуск, 22

Пологи після баріатричної хірургії: результати крупного дослідження в Швеції

Stephansson, Olof, et al. “Delivery outcomes in term births after bariatric surgery: Population-based matched cohort study.” PLoS medicine 15.9 (2018): e1002656

 

Пологи після баріатричної хірургії: результати крупного дослідження в Швеції

 

В дослідженні порівнювали дані 1956 жінок, які значно зменшили масу тіла після баріатричної хірургії з даними 4476 жінок, яким не виконувались баріатричні операції.

Таким чином, із 801,443 одноплідних термінових живонароджень в медичному реєстрі пологів Швеції (Swedish Medical Birth Register) за період з 2006 по 2013 р.р., 1,929 пологів були у жінок, які мали ефективні баріатричні втручання в анамнезі за даними Скандинавського реєстру баріатричної хірургії (Sandinavian Obesity Surgery Registry). Для кожного випадку пологів у жінок, які зазнали баріатрчної хірургії було 5 контрольних випадків пологів у жінок співставних за всіма параметрами, включаючи доопераційний ІМТ. Оцінювали: спосіб розродження, необхідність індукції пологів, переношування вагітності (≥42 + 0 тижнів), застосування епідуральної анестезії, дистрес плода, дистоцію в плогах, інфекційні ускладнення, розриви промежини III–IV ступенів, післяпологові кровотечі. У Зв’язок ожиріння з акушерськими ускладненнями добре відомий. За статистикою США ожиріння є одним з основних факторів підвищення материнської сметрності.

Але проблема ожиріння у вагітних жінок несе і набагато більш глобальні наслідки, ніж акушерські ускладення – ожиріння є потужним епігенетичним фактором, який визначає схильність потомства до метаболічних порушень.

Найбільшою проблемою в лікуванні ожиріння є його рецидивність. Саме це зумовило більш часте звернення до баріатричної хірургії в останні десятиріччя. Таким чином акушери-гінекологи сьогодні стоять перед необхідністю надання належної допомоги жінкам, яким були проведені баріатричні операції.

Дане дослідження досить чітко продемонструвало позитивний ефект зниження ваги внаслідок баріатричних втручань на частоту ускладень пологів. При цьому не слід забувати, що це лише невелика частина загальної картини перебігу вагітності: недослідженими залишились стан здоров’я потомства в короткій та довгій перспективі, різні аспекти здоров’я матерів після пологів, вигодовування тощо.

жінок, які пройшли баріатричну хірургію середній показник доопераційного ІМТ склав 42.6 кг/м2, середній інтервал між операцією та зачаттям склав 1.4 роки, а середній показник зниження ІМТ був 13.5 кг/м2 (38 кг). Результати дослідження показали, що порівняно з жінками, які не проходили хірургічне лікування ожиріння, жінки, які втратили вагу в результаті 

баріатричних операцій мали меншу частоту: оперативного розродження (18.2% проти 25.0%, ВШ- 0.70, 95% ДI 0.60–0.80), особливо Кесарських розтинів за ургентними показами (6.8% проти 15.1%, ВШ 0.40, 95% ДІ 0.31–0.51), менший ризик інструментального розродження (5.0% проти 6.5%, ВШ 0.73, 95% ДI 0.53–0.98), індукованих пологів (23.4% проти 34.0%, ВШ 0.68, 95% ДI 0.59–0.78), переношування вагітності (4.2% проти 10.3%, ВШ 0.40, 95% ДI 0.30–0.53), травм промежини (1.5% проти 2.9%, ВШ 0.46, 95% ДI 0.25–0.81) та післяпологових кровотеч (4.6% проти 8.0%, ВШ 0.58, 95% ДI 0.44–0.76).

Автори роблять заключення про позитивний ефект зменшення ІМТ в результаті баріатричної хірургії в контексті зниження частоти ускладнень пологів.

Post Author: strannik