Що було на ЕMAS 2019 (конгрес Європейського товариства андропаузи і менопаузи)?

20 Травня, 2019

Що було на ЕMAS 2019 (конгрес Європейського товариства андропаузи і менопаузи)? Загалом (далі детальніше): Глобальні принципи менеджменту менопаузи не змінились (див. Global Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy 2013, 2016). Але жінки живуть все довше і їм потрібне гарне здоров’я. Факт: проблема не стільки в ризиках МГТ, скільки в недостаньому використанні цієї терапії (пропущене терапевтичне вікно, неадекватна оцінка ризиків через недостатність міждисциплінарної взаємодії, все та ж банальна гормонофобія тощо) Втім менопауза – це не лише МГТ. Тішить зростаюча пропорція уваги підходу «healthy aging», здоровому, раціональному і абсолютно науково-обґрунтованому підходу. Спосіб життя відіграє величезну роль в здоров’ї менопаузальної жінки. Починати здоровий спосіб життя звісно краще заздалегідь, але й пери- і навіть менопаузі це теж найкраща інвестиція. Отже деталям щодо харчування, нутрієнтної підтримки, рухової активності, превентивних заходів були присвя...

Read more

АТПО, еутиреоз, вагітність – чи потрібен L-тироксин?

27 Березня, 2019

Раніше неодноразово був продемонстрований зв’язок наявності АТПО (еутиреоз) з невиношуванням вагітності (1). Але доцільність призначення левотироксину цьому контингенту напередодні настання і при вагітності залишалась під питанням як і доцільність скринінгу на АТПО (2,3). Нове рандомізоване контрольоване дослідження дало досить однозначну відповідь на ці питання (4). Обстежувані: жінки з позитивними АТПО і еутиреозом, з неплідністю та невиношуванням вагітності в анамнезі. 476 – отримували левотироксин 50мкг/добу починаючи з етапу преконцепційної підготовки і протягом вагітності, 476 – плацебо. Первинний результат: частота живонароджень після 34 тижня гестації. 266 жінок із групи левотироксину (56,6%) і 274 із групи плацебо (58,3%) завагітніли. Частота живонароджень – 37,4% в групі левотироксину та 37,9% в групі плацебо (ВР 0.97; 95% confidence interval [CI], 0.83 to 1.14, P=0.74; absolute difference, −0.4 percentage points; 95% CI, −6.6 to 5.8). Не було різниц...

Read more

Аналіз ефективності сучасних безопераційних методів лікування міоми матки

27 Березня, 2019

Вперше проведено систематичний аналіз досліджень за період 1956-2016р.р., які оцінювали вплив трьох малоінвазивних процедур для органозберігаючого лікування міоми матки: емболізації маткових артерій (ЕМА), фокусованого ультразвуку (ФУЗ) та радіохвильової абляції (РХА) (1). Розлядались дослідження із включенням як мінімум 20 пацієнток. Було виявлено 81 публікація: 52 по ЕМА, 17 – по ФУЗ, 11 по РХА, в одній проводилось порівняння ЕМА та ФУЗ (2).  Сукупна оцінка проводилась по змінам об’єму матки і вузлів за періоди від 1 до 36 місяців.  Загальний відсоток зменшення вузлів склав: при РХА -70%, при ЕМА – 54%, при ФУЗ -32%. Звертаємо увагу на рандомізоване контрольоване дослідження 2019, яке порівнювало саме ЕМА з ФУЗ в тому числі контексті впливу на симптоми міом (2). Пацієнти: 83 жінки з симптомною міомою матки, середній вік 44,4р. Первинний результат: повторне втручання в зв’язку з симптомами міоми протягом 36 місяців після процедури. Другорядні результати: ріве...

Read more

Нові фактори ризику ВТЕ при вагітності і в післяпологовому періоді: ендометріоз, невиношування в анамнезі

27 Березня, 2019

Не всі з них неочікувані. За даними нещодавно проведеного в Японії дослідження ендометріоз та невиношування вагітності є досить сильними факторами ризику венозної тромбоемболії  (ВТЕ) при вагітності та в післяпологовому періоді. Були використані дані загальнонаціонального когортного дослідження (JECS). Нагадаємо, що порівняно з кавказькою популяцією, в японській – частота ВТЕ є меншою. Були проаналізовані дані 103,070 вагітних японських жінок за період січень 2011 – березень2014. Частота ВТЕ в цій когорті склала 7.5 на 10,000 вагітностей (включаючи післяпологовий період). Окрім відомих раніше факторів ризику (пізній репродуктивний вік, підвищений ІМТ, ДРТ, куріння), було визначено два нові: ендометріоз та звичне невиношування вагітності в анамнезі. Відношення шансів після урахування всіх можливих конфаундерів: для ендометріоза -2.70 (95% confidence interval, 1.21–6.00) , для звичного невиношування – 6.13 (2.48–15.16). Також загроза переривання вагітності...

Read more