Що сприяє персистенції ВПЛ? – дослідження тривають

Пошук причин персистенції ВПЛ ведеться давно. Команда науковців з University of Arizona Cancer Center's під керівництвом Melissa M. Herbst-Kralovetz виявили одну з таких можливих причин, яка, як ми всі давно здогадувались, полягає в змінах складу вагінальної флори.

Як проводилось дослідження?

Було проведено дослідження вагінального мікробіому і запальних цитокінів у 100 пременопаузальних невакцинованих від ВПЛ жінок, які за результатами первинного обстеження розділились на групи: з легкою дисплазією (CIN1), з важкою дисплазією (CIN2/3), з Cr in situ, ВПЛ-позитивні без патології шийки матки (контроль), ВПЛ-негативні без патології шийки матки (контроль).

При цьому, поточна вульвовагінальна інфекція, ІПСШ, клінічні ознаки бактеріального вагінозу, поточне або нещодавнє лікування антибіотиками або антимікотиками, діабет, гепатити, ВІЛ – були критеріями виключення.

Було досліджено склад вагінальної флори (ПЛР в реальному часі) та рівні цитокінів та хемокінів у цервіковагінальному секреті  (IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-12p70, TNFα, TNFβ, IL-8, IP-10, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, Flt-3L, GM-CSF, IFNα2, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-17A, sCD40L, IL-1Ra, IL-10).

Ще приділялась значна увага етнічній приналежності жінок (Hispanic/nonhispanic), але для нас це не так суттєво.

Що із усього цього вийшло?

Результати показали, що більше розмаїття вагінального мікробіому (microbiome diversity) і дефіцит лактобацил, а також підвищений pH (>4.5) корелює з важкістю інтраепітеліального ураження шийки матки. Раніше проведені дослідження також показували, що підвищення pH пов’язано з вищою вірогідністю виявлення ВПЛ, включаючи інфікування декількома типами, а також наявністю дисплазії легкого ступеня. В даному дослідженні було зареєстровано і зв’язок з Cr in situ.

Щодо ролі окремо взятих умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів при дефіциті лактобацил, у жінок з ВПЛ та у жінок з ВПЛ-асоційованою патологією шийки матки найбільш часто застрічались типові для бактеріального вагінозу асоціації (Gardnerella, Atopobium, Prevotella. Megasphaera, Parvimonas, Peptostreptococcus, Anaerococcus, Sneathia) та аеробного вагініту (Streptococcus agalactiae) або інших дисбіозів (Clostridium), як і в раніше проведених дослідженнях. В даному дослідженні було також вперше встановлено зв’язок  Shuttleworthia, Gemella and Olsenella з інфікуванням ВПЛ і пeредраковими станами шийки матки.

Цікаво, що Sneathia spp. був єдиним таксоном, переважання якого в вагінальному мікробіомі спостерігалося у жінок з ВПЛ, всіма ступенями дисплазії та раком. Ці результати співпадають з та доповнюють дані раніше проведених досліджень. Так, в двох дослідженнях високі концентрації Sneathia спостерігались у ВПЛ позитивних жінок на відміну від неінфікованих, припускалося що цей мікроорганізм може стати мікробіологічним маркером інфікування ВПЛ (Lee, Jung Eun, PloS one 8.5 2013) (M.Paola, 2017). Mitra et al. виявив, що S. sanguinegens превалювала у вагінальному мікробіомі жінок з дисплазією шийки матки важкого ступеня, порівняно з легким ступене(2015). Audirac-Chalifour et al. показав, що  Sneathia домінує у жінок з CIN, але не з раком in situ (2016).

В даному дослідженні переважання Sneathia Sneathia мало суттєвий зв’язок з інфікуванням ВПЛ і всіма стадіями канцерогенезу (дисплазії і рак). Після аналізу з урахуванням таких факторів як (вік, індекс маси тіла, етнічна приналежність) зв’язок дисплазій з переважанням в мікробіомі Sneathia зберігався. На основі цих даних автори роблять припущення про те, що присутність Sneathia в мікробіомі може бути метагеномним маркером прогресії цервікальної інтраепітеліальної неоплазії ( This finding suggests that presence of Sneathia in VMB may also be a metagenomic marker for CIN progression).

Для уточнення ролі Sneathia в персистенції ВПЛ та канцерогенезі  необхідні подальші дослідження.

Щодо цитокінів, підвищення їх рівнів мало зв’язок з інвазивним раком, але не з передраковими станами.

 

Джерело: Paweł Łaniewski et al. Linking cervicovaginal immune signatures, HPV and microbiota composition in cervical carcinogenesis in non-Hispanic and Hispanic women, Scientific Reports (2018). DOI: 10.1038/s41598-018-25879-7

Категории