І знову про метформін. І знову несподівано: за даними нового дослідження він знижує ризик викиднів та передчасних пологів але не гестаційного діабету у жінок з СПКЯ

Результати цього дослідження були представлені на щорічному з’їзді товариства ендокринологів в Чикаго (ENDO 2018). В багатоцентровому рандомізованому дослідженні PregMet 2, яке проводилось в 14 центрах Норвегії, Швеції та Ірландії прийняло участь 487 вагітних жінок з СПКЯ. Прийом метформіну (500мг двічі на день протягом тижня з переходом на 1000 мг двічі на день до пологів) починався з першого триместру.  Середній вік жінок складав 30 років, а середній ІМТ – 28 кг/м2.

Результати показали вражаючий вплив метформіна щодо зниження ризику втрати вагітності – майже в 2 рази при первинному аналізі. Після виключення частини учасниць (в тому числі з причини не 100% комплаєнсу) відношення шансів втрати вагітності склало 2.76. При цьому показник NNT (number needed to treat – кількість пацієнтів, яких необхідно пролікувати, щоб отримати один позитивний результат) склав 22.  

Також в групі метформіну мала місце менша прибавка ваги за вагітність порівняно з групою плацебо.

При цьому частота гестаційного діабету в групі метформіну була 25% і 24% в групі плацебо.

Передбачаючи запитання читачів щодо адекватності діагностики гестаційного діабету в дослідженні, наводимо відповідь на аналогічне запитання його авторів надану безпосередньо на ENDO 2018: «Ми проводили дуже ґрунтовне дослідження гомеостазу глюкози, використовуючи різноманітні методи…і не зареєстрували вплив метформіну в жодній варіації». Попередньо проведені Løvvik та Vanky дослідження мали аналогічні результати, що і спонукало їх до проведення більш масштабної роботи. Вони пояснюють зареєстрований феномен тим, що, можливо, перебудова обміну речовин при вагітності нівелює вплив метформіну на обмін глюкози.

Не було виявлено різниці в частоті преелампсії, гіпертензії, виду розродження, післяпологових кровотеч в групах метформіну і плацебо.  Також не було різниці у вазі і довжині тіла новонароджених, частоті аномалій розвитку. Окружність голови новонароджених з групи метформіну була більшою, проте в межах норми.

Лише минулого тижня ми повідомляли про дослідження, проведене  в тій же Норвегії, яке показало, що всупереч очікуванням прийом метформіну під час вагітності був пов’язаний з підвищенням ризику ожиріння у потомства в подальшому житті.

На нашу думку, результати цих досліджень є приводом замислитись над доцільністю рутинного призначення метформіну жінкам з СПКЯ при вагітності, а також переоцінити роль прегравідарної підготовки цієї групи жінок.

Джелела:https://www.medscape.com/viewarticle/894316#vp_2

Категории